’t Volksmuziekgilde ‘Woarum Nie’: al weer 20 jaar

Cocky van de Burgt
  • Cocky van de Burgt


Mede dank zij het fenomeen ‘Trek er es Uut’ is Woarum Nie een van de drijvende krachten achter de groei en bloei van de trekharmonica. Redenen om het feest op 11 november 2006 ter gelegenheid van het precies 20-jarig bestaan te bezoeken en een vraaggesprek te hebben met huidige voorzitter van de vereniging: Cocky van de Burgt.

december 2006
D I A T O N I S C H NIEUWSBLAD
door Gert-Jan Kamphorst

Waarom noemen jullie jezelf een gilde?
“Dat is mij ook niet precies duidelijk. Het is ooit bedacht door Theo Rikken. In ons eerste logo stond een middeleeuws muzikantje en in die stijl is men toen ook gebleven met de naam. Wellicht om de autenticiteit van het instrument te duiden. Met de schuttersgilden hier heeft het in ieder geval niets te maken.”

Hoeveel leden hebben jullie?
“Ongeveer 125 leden. Het is begonnen met een kennismakingscursus van een paar maanden o.l.v. Mark Söhngen in cultureelcentrum "De Lindenberg" in Nijmegen. Mark en het groepje van een man of tien wilden graag doorgaan en ze vonden een ruimte in Groesbeek in " "t Verzetje". Toen dit gebouw na een jaar moest worden afgebroken, moest er weer worden verhuisd en wel naar het huidige clubgebouw in de achtertuin van Theo Rikken. Ondertussen had Maarten Rikken de lessen van Mark overgenomen en waren Theo en Hentje samen begonnen met beginnersgroepen. Later is Mark gelukkig weer teruggekomen als docent bij de vereniging.
Mark heeft voor een zeer solide lesbasis gezorgd, door het Groesbeeks Trekharmonicaboek te ontwikkelen met trekharmonicatablatuur, die ook wel de "Groesbeekse notatie" wordt genoemd. De beginners maken er nog steeds dankbaar gebruik van.”
*)

Zo’n leer– en speelboek is natuurlijk een goed bindmiddel voor de vereniging.
“Nou en of en het geeft ook gezamenlijk repertoire. Het heeft ook vele anderen geïnspireerd.”

In die begintijd waren er een aantal plekken in Nederland waar dergelijke ontwikkelingen zich ook voordeden, Enkhuizen, Leek, Sneek.
“Ik denk dat er toch wel onderling contact moet zijn geweest. Als je kijkt naar de vormgeving van de tablatuur. Ze noemen hem wel Groesbeeks, maar Sander van Harten in Enkhuizen heeft iets wat daar sterk op lijkt. Maar misschien komt dat wel uit het Belgische Gooik waardoor Theo Rikken zich ook sterk heeft laten inspireren.” *)

Kan iedereen bij jullie gewoon lid worden?
“In principe wel hoor, maar we hebben ook een beginners cursus van zes lessen die in september begint en dan wordt dat eind december geëvalueerd. Dan pas besluit je om al of niet door te gaan en om lid te worden. Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Als beginner zit je dan niet gelijk voor een heel jaar vast.
Dat wijkt qua patroon af van de rest van de trekzakclubs die in het algemeen na de zomervakantie (of pas nadat de schepen weer op de wal staan), beginnen en doorhalen tot de tewaterlating.”

Is dat lidmaatschap echt nodig om de lessen te kunnen volgen?
“Het kost zo'n E 125,-- per jaar voor lidmaatschap en lesgeld. Daarvoor krijg je 18 lessen, een dansante nieuwjaarsreceptie, een korte maar krachtige ledenvergadering, een vrolijke feestavond en korting op de deelnameprijs van Trek er es uut.”
“Alleen juli en augustus zijn maanden zonder lessen.”

Hoe komen jullie aan je docenten?
“Dat is vrijwel allemaal eigen kweek. Mark is zeg maar de docentenopleider. Zijn ervaring als docent en muzikant is enorm. De meeste docenten zijn jaren bij hem op les geweest.Twee keer per jaar hebben we een docentenvergadering, waarbij allerhande problemen met de lessen bespoken kunnen worden. Kleine uitzondering voor de groep Steirische Harmonica o.l.v. Jan Koopmans. hij geeft les volgens het Michelbauer systeem, daarin hebben we geen historie.”

Hoe ligt het les-tempo en wat is de inhoud van de lessen?
“Dat gaat wat relaxter dan bij een trek er es uut-workshop, laat dat duidelijk zijn. In de beginjaren wordt natuurlijk veel gewerkt met het Groesbeeks Trekharmonicaboek, maar ook allerlei andere volksmuziek wordt gebruikt. Na het beginstadium is er qua lesstof veel interactie tussen docent en leerlingen en wordt het onderwerp afgestemd op wens van de leerlingen. Er is geen vast leerplan. Wel wordt gestimuleerd om regelmatig op te treden.”

Tijdens Trek er es Uut wordt veel samengespeeld. Hier Wijtze Pieter Kiktra in actie met partner Irina Sarolea op hun Noorse trekzakken.
  • Tijdens Trek er es Uut wordt veel samengespeeld. Hier Wijtze Pieter Kiktra in actie met partner Irina Sarolea op hun Noorse trekzakken.


Woarum Nie en Trek er es uut?
“Trek er es uut is echt het hoogtepunt van het jaar. Zoals ik afgelopen hemelvaartsweekend al zei; "Ons jaar loopt van Hemelvaart tot Hemelvaart. Een groot deel van de vereniging is ermee bezig, sommigen het hele jaar. Al vrij in de beginjaren van de vereniging is een groepje leden waaronder Theo, Lonny en Maarten op stageweek naar Gooik geweest. Op de terugreis hebben ze bedacht om Trek er es Uut te beginnen naar het idee van de Gooikse stage. Dat werd realiteit in 1990 met een klein clubje kamperen en zelf eten koken. Nu gaat dat niet meer, daarvoor is het te groot geworden. Wel vinden we in het bestuur dat deelname aan de TEEU-workshops door de leden aan de matige kant is en daarom organiseren we sinds 2005 een soort kennismaking met TEEU voor die leden. Dat begint vrucht af te werpen.”

Nog wat bijzonders bij de viering van dit 20-jarig bestaan?
“Bijzonder, ja, twee jubilarissen, mensen die nog steeds lid zijn vanaf de oprichting. Dat wil niet zeggen dat alle andere oprichters niet meer bestaan, maar deze twee zijn nog steeds lid.”
“En verder vieren we feest met samenspel, muziek en bal en een gezamenlijke maaltijd.”
 

*) NOOT VAN MARK SÖHNGEN:
Het Groesbeekse Notatie Systeem heb ik bedacht zo rond 1975. Simpel: cijfertjes voor de knopnummers, haakjes erom voor de binnenrij en een streep voor duwen.
Het heette toen nog niet zo, die naam heeft het gekregen door de wijde verspreiding van mijn Groesbeekse Trekharmonikaboek.
In die tijd en later heb ik veel workshops gegeven, o.a. ook in Groningen, in Enkhuizen en in Leek, dus het is niet raar dat ze het daar ook gebruiken...
Dat het uit Gooik komt klopt dus niet.


Bericht van een van onze sponsors op Facebook:     
> Zweverink Muziek.
Steun De Harmonicahoek Naar boven Terug   > Trek er es Uut     > NIeuwsarchief       > Nieuws uit 2006

Google Analytics Alternative