Het tweede resultaat van wroeten in tien muziekarchieven

Historische Nederpop 2

Wat je van ver haalt is lekker! Dat is niet alleen vandaag de dag van toepassing, maar ook in de 17e eeuw. In het 2e deel van Historische Nederpop vindt u 80 melodieën uit oude Nederlandse handschriften en muziekboekjes, in ouderdom variërend van de 17e tot begin 20ste eeuw, waarvan de helft een Franse titel (Frankrijk was toen ook ver weg!) heeft.
Alle melodieën, waarvan 18 tweestemmig, zijn voorzien van cijfernotatie en eigen arangementen met soms spannende akkoordloopjes.
Het boek (inclusief een CD met 80 minuten muziek) biedt uitdagingen voor de meer gevorderde harmonicaspeler, maar ook de beginnende speler vindt hierin iets van zijn niveau. Het is geschreven voor trekharmonica's in C/F.

door Ad Kwakernaat

Sinds een aantal jaren struin ik door onze Nederlandse muziekgeschiedenis op jacht naar oude, verloren gewaande melodieën zoals onze voorvaderen die speelden. De geschiedenis van de Nederlandse speelmansmuziek is dan wel niet zo rijk als die van sommige van onze buurlanden, maar voor de volhardende speurneus valt er toch heel wat moois te ontdekken; veel meer in ieder geval dan de meeste mensen denken. Het resultaat van mijn zoektocht is het tweede deel van Historische Nederpop, een verzameling Nederlandse speelmansmuziek, bewerkt voor CF-trekharmonica.

Op de bijgesloten cd zijn alle melodieën te beluisteren.
 • Op de bijgesloten cd zijn alle melodieën te beluisteren.

Muziekboekjes en handschriften

Net als in het eerste deel vindt u hierin een verzameling deunen uit oude Nederlandse muziekboekjes en handschriften, in ouderdom variërend van de zeventiende tot begin twintigste eeuw. De afkomst van iedere bron wordt kort toegelicht door mede-speurneus Mark van Nieuwstadt, die eerder over deze bundels schreef op zijn website De Lusthof der Muziek.

De muziek in Historische Nederpop is oorspronkelijk niet voor de trekharmonica geschreven (met uitzondering misschien van het handschrift van de speelman Frederik Speets). Sommige handschriften zijn afkomstig van muzikanten uit de betere milieus. Maar Nederlandse speelmannen zijn door de eeuwen heen nooit vies geweest van melodieën die ze elders opdoken, noch van nieuwe instrumenten als die hun intrede deden.
De melodieën in deze bundel lenen zich uitstekend voor de trekharmonica, dus wat let ons om ze vrij en naar eigen inzicht weer tot leven te wekken?

Bronnen:

Prijs:

Bestelwijze:

 • Voor bestellen € 28,– (binnenland) of € 33,00 (buitenland) overmaken op
  IBAN: NL39INGB0009355453 van A. Kwakernaat onder vermelding van het adres plus de naam van de bundel: Historische Nederpop.
  Voor het buitenland: BIC = INGBNL2A

Inhoudsopgave boek en cd:
 1. Almande
 2. Sarabande
 3. Aria
 4. Saraband
 5. Bargomasco
 6. Liebster Emanuel
 7. Soll ich nicht klagen über dich
 8. In dem Meije ist lieblich und schön
 9. Labellery
 10. Courante
 11. La Paÿsante
 12. L’Assurante
 13. Falloit il
 14. La Noble
 15. Bohème
 16. La Musée des dames
 17. Rondo
 18. Au Chateau
 19. Brabant
 20. La Paul Jones
 21. L'Assemblée Constituante
 22. Gratioso Minor
 23. Polonoisse
 24. Gratioso
 25. Les plaisirs des dames
 26. Que ne suis je la fougère
 27. La Glycerse
 28. La Blondelle
 29. Les 4 saisons
 30. La Chasse
 31. La chasse St Hubert
 32. Menuet d'ar
 33. Les Drapeaux
 34. Minuette La Susannée
 35. L'Amiable
 36. Du deserteur
 37. La belle Annette
 38. L'Autriche
 39. Mois charmant que la nature
 40. La Rose
 41. Menuet de Fischer
 42. Les plaisirs de Basque
 43. Les plaisirs de Lechard
 44. Menuet d'elpire
 45. La jalousie
 46. La Gratieuse
 47. Le papillon volage
 48. La periode
 49. Menuet
 50. De Italiaensche Schoorsteenveger
 51. Keyzers - kroon
 52. Malta
 53. Het Juffertje
 54. De Kooperen Berg
 55. De Italiaense klompen dans
 56. De Leidsche Klots
 57. Schoon dat ik onder 't Groen
 58. Vloeken zonder end
 59. De Spaensche Boerendans
 60. Jan Ulrich Christiaen
 61. Colterom
 62. Schoonhoofse menuet
 63. Giga voor de Engelche Boer
 64. Te Warmelo in 't Haantie
 65. 't Overgaan van Doornik
 66. Gigue
 67. De jonge Prins van Vrieslandt
 68. Menuet Spriet
 69. Het Roose Knopje
 70. Het onbesturven weewetje
 71. Het Matroosje
 72. De Tüb
 73. Bauree
 74. Nieuw Rotterdam
 75. De Buijteman
 76. Scharramoech
 77. Gavotte
 78. Paspie Royale
 79. De Martenslaan
 80. Onweer op 't hooi
Steun De Harmonicahoek Naar boven Terug   > Home     > Muziek       > Bladmuziek         > Ad Kwakernaat           > Historische Nederpop Hulp nodig als beginner?
Bericht van een van onzer sponsors op Facebook:     
> De Accordeonspecialist.

Google Analytics Alternative
 Bij de Russische ambassade