De garmoshka: een niet-wisseltonige tweerijer. Maar toch een diatonisch instrument, omdat de halve tonen ontbreken, c.q. niet op de plek zitten waar je ze zou verwachten.
  • De garmoshka: een niet-wisseltonige tweerijer. Maar toch een diatonisch instrument, omdat de halve tonen ontbreken, c.q. niet op de plek zitten waar je ze zou verwachten.


Russische dansmuziek in variaties

Коробушка - het doosje

Door omstandigheden moet ik mij tijdelijk meer op het Russische genre richten. Op zich is Russische muziek wel speelbaar op de trekzak, maar toch moeilijker als de ‘westerse’ deunen die ik gewend ben.

27 april 2016
door Eduard Bekker (met dank aan Google Translate)

Russen spelen doorgaans op een ander type trekzak. Bij de eenrijer (vaak met belletjes uitgerust) zit trekken en duwen andersom. Bij de garmoshka, die op het eerste gezicht veel lijkt om onze tweerijer, zijn de knoppen niet wisseltonig. Vandaar dat je aan de akkoordkant meer knoppen aantreft.

Een veel gespeelde (en gedanste) Russische deun is Korobushka, vrij vertaald ‘het doosje (volgens Google Translate ‘krat’, beter bekend in de Franse vertaling ‘La Petite Boîte’. Overigens geeft Google Translate aan dat phonetisch gezien Korobushka niet de juiste vertaling zou zijn, maar ‘karobka’.

Bundel

Een leerling van me kwam jaren geleden met een bundel aanlopen, waarin talloze Oost-Europese deunen stonden, waaronder dit nummer. Vanwege mijn tijdelijke Russificatie bekeek ik hem weer eens en zag dat de nummertjesnotatie zo sterk afweek, dat studie uit deze bundel in elk geval voor mij onmogelijk leek.

Dubbele tonen.

Reden om het muziekstuk in drie bedrijven om te zetten naar onze vertrouwden CF-zetting. Dat viel niet mee met TablEdit - het betaalbare, krachtige maar niet altijd zo eenvoudige programma dat ook de mogelijkheid heeft om de nummertjes automatisch aan de notennotitie toe te voegen.
Met dubbele tonen is dat extra lastig, maar uiteindelijk zijn we er uit gekomen.
Ik heb het bestand bijgevoegd. Mochten er op- of aanmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.

Het MIDI-bestand van deze bladmuzieknotatie.

Bericht van een van onze sponsors op Facebook:     
> De Accordeonspecialist.
Steun De Harmonicahoek Naar boven Terug   > Home     > Muziek       > Bladmuziek         > Eigen bewerkingen           > Коробка Hulp nodig als beginner?

Google Analytics Alternative
Russische troepen in Berlijn in 1945