Canons

Volgens de definitie is een Canon (ook wel kettingzang genoemd) de strengste vorm in de muziek van een meerstemmige compositie, waarin de stemmen elkaar in de tijd verschoven imiteren. De bekendste canon is waarschijnlijk ‘Vader Jacob’ en de oudst bekende is ‘Sumer is icumen in’.

Notatie

De notatie is gebaseerd op de CF-gestemde trekharmonica met een gedraaide vijfde tongplaat op de binnenrij.
Voor zover bekend zijn de componisten bij de bladmuzÎek vermeld. Mocht abusievelijk een onjuiste of onvolledige melding zijn gemaakt, dan zullen we dit na melding corrigeren.

Baspartijen

De genoteerde baspartijen zijn indicatief, dat wil zeggen dat variatie in loopjes en ritmen zelf toepasbaar zijn. Bovendien hebben wij gekozen om de basisbassen te noteren zodat ook beginnende spelers hiermee uit de voeten kunnen. Combinaties van bassen of kruisbassen, zoals Am, Gm etc. zijn door
de meer geoefende speler vrij interpretabel.

Geluidsbestanden

Ten behoeve van de herkenbaarheid en de manier waarop de melodieën gespeeld zouden kunnen worden zijn ter ondersteuning op de website http://speelboeken.trekzakpagina.nl de mp3-files te beluisteren. Ook kan de Canon worden meegespeeld op een variabel instapmoment.

Bestellen

De Trekzakpagina betreft een informatieve website rondom de trekzak met veel achtergrond en technische informatie, een forum, muziek en veel meer.
Onderdeel van de TrekzakPagina is een webshop alwaar muziekboeken zijn te verkrijgen welke voor trekharmonica zijn samengesteld. Alle muziekboeken zijn samengesteld voor de CF-gestemde trekzak met gedraaide 5de tongplaat. De fraai uitgevoerde muziekboeken zijn voorzien van notenschrift en tablatuur.
 

 

Bestellen

Inhoudsopgave

 1. Vrolijke Musici
 2. To stop the Train
 3. Kom mee naar buiten
 4. Alles schweigt
 5. Three blind Mice
 6. Birds fly South
 7. Onawa's Waltz
 8. Wanneer de Koekoek roept
 9. Vader Jacob
 10. Bim Bam Baďs
 11. Heut komt der Hans nach Haus
 12. Kookaburra
 13. Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon
 14. White Sand and grey Sand
 15. Wachtet auf
 16. Hava Nashira Shir Alleluia
 17. Inzingoefening
 18. Row your Boat
 19. Buon giorna mia cara
 20. Glory to Thee
 21. Es tonen die Lieder
 22. Shalom Chaverim
 23. Scotland's Burning
 24. Nieuwe Haring
 25. Caffee
 26. Drie Ganzen in 't Haverstro
 27. Brand in Mokum
 28. De Bezem
 29. Dona Nobis Pachem
 30. Och, klaag toch niet
 31. De Uil zat in de Olmen
 32. Viva la Musica
 33. De Haan is dood
 34. Ontwaak, ontwaak
 35. I like the Flowers
 36. By the Waters of Babylon
 37. La Cloche du Manoir
 38. Early to Bed
 39. 'Tis Women makes us love
 40. Alleluja
 41. Come follow me
 42. Ferryman
 43. Singing all together
 44. Flying
 45. Canon in D
 46. Canoe-Round
 47. Kum ba yah, my Lord
 48. Jamaica farewell
 49. Oh how lovely
 50. Le Canon des Pendules
Steun De Harmonicahoek Terug   > Home     > Muziek       > Bladmuziek         > Paul van Muijen           > Canons
Bericht van een van onzer sponsors op Facebook:
Toon Sileon Muziek.
Bericht van Muziekhandel Toon Sileon

Weer gezellig druk met de hamonicadag.

Paul van Muijen


Google Analytics Alternative