Facsimile van een gigue uit het Handschrift Bolhuis (1739), een van de handschriften in de collectie van Vlam.
  • Facsimile van een gigue uit het Handschrift Bolhuis (1739), een van de handschriften in de collectie van Vlam.


Digitalisering van oude speelmansmuziek: wie helpt?

Het Meertens Instituut - een onderzoeksinstelling die zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur - werkt op dit moment aan een bijzonder project waarin veel oude Nederlandse speelmansmuziek voor het eerst digitaal toegankelijk wordt gemaakt.

maandag 5 december 2011
door Mark van Nieuwstadt

In een notendop: het Meertens Instituut beheert een website, de Nederlandse Liederenbank, waarin liederen en instrumentale melodieën uit oude handschriften en drukken worden verzameld en aangeboden. Deze website is in rap tempo aan het uitgroeien tot hét startpunt voor Nederlandse traditionele muziek.

Het Meertens heeft de afgelopen tijd al veel bronnen gedigitaliseerd (‘getranscribeerd’) en aan de Liederenbank toegevoegd. Het instituut hoopt nu bij het transcriberen op de hulp van muziekliefhebbers om de verzameling nog verder uit te breiden en heeft mij als amateurmuzikant gevraagd de samenwerking met muzikanten te begeleiden.

Centrale plek

Samenwerken met het Meertens Instituut biedt ons als muzikanten vele voordelen. Het instituut heeft toegang tot muziekbronnen die anders moeilijk vindbaar en nauwelijks toegankelijk zijn. Zo wordt een omvangrijke verzameling muziekhandschriften, de collectie van wijlen dr. Chr. Vlam, door het Meertens Instituut i.s.m. het Nederlands Muziek Instituut op internet gepubliceerd.

Louis P. Grijp (links) (hoofd Doc-lied, Meertens Instituut) en Frits Zwart (directeur Nederlands Muziek Instituut) bekijken een handschrift uit de collectie van dr. Vlam.
  • Louis P. Grijp (links) (hoofd Doc-lied, Meertens Instituut) en Frits Zwart (directeur Nederlands Muziek Instituut) bekijken een handschrift uit de collectie van dr. Vlam.


Door de transcripties in de Liederenbank te verzamelen, ontstaat één centrale plek waar je alle muziek kunt vinden; ieder kan zo zijn voordeel doen met de inspanningen van andere muzikanten én van de musicologen van het Meertens. De moeilijkste (slordigste) handschriften worden door gespecialiseerde musicologen met veel zorg gebruiksklaar gemaakt. De Liederenbank bevat bovendien een zoekmachine die helpt orde te scheppen in het vele materiaal.

Diverse muzikanten hebben reeds hun hulp aangeboden bij het transcriberen van muziek. Er wordt dan ook al een hoop werk verzet. Maar nog meer helpende handen zijn van harte welkom. Met vereende krachten hopen we dit grotendeels vergeten repertoire voor eens en altijd te ontsluiten.

Noot webmaster: ik steun elkeen die een bijdrage wil leveren aan dit project. Veel van deze traditionele muziek, is ooit gemaakt door talentvolle muzikanten. Vaak is die ook heel geschikt voor vertolking per trekzak. Het is mooi als mensen die muziek weer ‘wakker maken’ door deze toegankelijk te maken voor en groot publiek.


Bericht van een van onze sponsoren op Facebook:     
> Zweverink Muziek
Steun De Harmonicahoek Naar boven Terug   > Home     > Nieuwsarchief       > Nieuws uit 2011         > Meertens Instituut Hulp nodig als beginner?

Google Analytics Alternative
Symradern – een tweerijergroep uit Symra (Noorwegen)