De Opa Sterken Trofee

Hendrik Sterken: met 92 jaar een van de oudste trekharmonicaspelers van Nederland.
  • Hendrik Sterken: met 92 jaar een van de oudste trekharmonicaspelers van Nederland.


Al een hele tijd loop ik met het idee om een trofee uit te reiken aan iemand of aan een groep die zich sterk maakt of heeft gemaakt voor de harmonica.

donderdag 6 maart 2008
door Jos Gores

Zo iemand kan voor de meeste mensen geheel onbekend zijn, het kan ook iemand zijn die juist veel doet binnen een vereniging, of op festivals of harmonica dagen, iemand de het voortouw trekt met het leiden van de vrije groep, of iemand die zingt, of de boel mooi aan elkaar praat, of vaak en veel het geluid verzorgt op de harmonica dagen, het kan ook iemand zijn die veel organiseert zodat de vrije spelers hun gang kunnen gaan. Bedenk maar een reden waarom zo iemand recht heeft op een nominatie.

De Trofee wordt aangeboden door Harmonica Centrum Oost Nederland en Muziekhuis Sileon.
Voor juni moet u zorgen dat wij weten wie volgens u genomineerd moet worden. Uit die voordracht komen 5 mensen in aanmerking, dat komt dan op onze sites te staan www.harmonica-oost.nl en www.sileon.nl , en in de KLANK, het Diatonisch Nieuwsblad en De Harmonicahoek, en dan kunt u uit een van de vijf voordrachten een keuze maken. Zodat die persoon of groep op de Trekharmonicadag Wendezoele op 17 augustus in Delden de Trofee in ontvangst kan nemen.

Waarom de Opa Sterken trofee

Ik heb zo’n bewondering voor die persoon die ondanks de hoge leeftijd (92) bijna op elke harmonicadag aanwezig is, zijn spel is eenvoudig maar toch komt iedereen naar zijn optreden kijken en veel mensen die nog niet kunnen spelen die gaan dan beginnen om die reden dat als hij op die leeftijd nog mag en kan spelen kunnen wij ook nog wel aan de gang gaan om het te leren, hij speelt voor zijn en ons plezier, niet hoogdravend maar gewoon.
Daarnaast is Hendrik Sterken ook nog een tekstdichter.

De vorm (ongeveer) van het beeldje staat hieronder, hij word geboetseerd door een kunstenares uit Toldijk naar de gelijkenis van de bijgaande foto.
De trofee wordt +/- 20 cm hoog.
Voor alsnog is er nog geen bedrag aan verbonden, maar wilt u toch dat er een stimulatie bedrag vast moet zitten kunt u een bedrag storten op rek. nr 97 77 91 254 tav Fonds Opa Sterken Trofee.
Organisatoren en juryleden kunnen niet genomineerd worden.

Aan U is het de eer om als het mogelijk is via e-mail of een briefkaart dat kenbaar te maken. Wie en vooral waarom.

 

of door een briefkaart te sturen naar:


Bericht van een van onze sponsoren op Facebook:     
> De Accordeonspecialist
Steun De Harmonicahoek Naar boven Terug   > Home     > Archief       > 2008         > Opa Sterken Trofee Hulp nodig als beginner?

Google Analytics Alternative
Symradern – een tweerijergroep uit Symra (Noorwegen)