Het verschil tussen harmonica en accordeon

“Als je aan een harmonica trekt hoor je iets anders, dan als je duwt. Bij een accordeon maakt dat niet uit.”

Zo zal menig harmonicaspeler antwoorden, als je hem vraagt wat nou het verschil tussen een accordeon en zijn instrument is. Zelfs een peuter van twee jaar kan dit principe demonstreren.

 

Toch valt er op bovenstaande uitleg wat af te dingen. De Vlaamse naam voor de trekharmonica is namelijk ‘diatonische accordeon’. Diatonisch betekent dat de halve tonen (bij de piano de zwarte toetsen, als je uitgaat van de C-toonladder) ontbreken. En inderdaad is het zo dat op de trekharmonika in haar oervorm alleen hele tonen aanwezig zijn. Zoals bij de eenrijer. Tweerijers hebben meestal wel halve tonen, maar die zitten op doorgaans een ongebruikelijk plaats: namelijk helemaal bovenin.

Toch is het - om misverstanden te voorkomen beter om te spreken van een ‘wisseltonig’ instrument. Want dat is toch het meest kenmerkende van de trekharmonica: dat er onder één knop bijna altijd twee tonen zitten.


Bericht van een van onze sponsoren op Facebook:     
> De Accordeonspecialist
Steun De Harmonicahoek Naar boven Terug   > Home     > Achtergrond       > Het Verschil Hulp nodig als beginner?

Google Analytics Alternative
Symradern – een tweerijergroep uit Symra (Noorwegen)